Idrætsfaget

Idræt i folkeskolen er det vigtigste bevægelsesfag. Da faget er obligatorisk, giver det mulighed for at præsentere alle børn og unge for fysisk aktivitet og bevægelse. Idrætslærerne har således et ansvar for, at eleverne opnår et alsidigt kendskab til idrætsfaget og får lyst til at bevæge sig.

En kort præsentation af undervisningsmaterialet, som har fokus på den røde tråd

Med dette materiale i hånden får du og dine idrætskolle­ger nye muligheder for at samarbejde om god kvalitet i idrætsundervisningen på både den korte og lange bane.
 
Den korte bane betyder, at vi i undervisnings­forløbene har sat særligt fokus på:

- at hver lektion/undervisningsforløb vil have eleverne til at både at bruge krop og hoved undervejs i idrætsundervis­ningen og det sker ex. gennem brug af timeoutspørgsmål.

- at der til hver lektion er fokus på inddragelse af fagord, som en del af læringen i idræt. 

Den lange bane betyder, at vi i gennem under­visningsforløbene har sat særligt fokus på:

- at skabe en tydelig rød tråd, hvor der er en øget sam­menhæng mellem indhold og form indenfor et idrætsom­råde til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

- længerevarende undervisningsforløb, som giver dig som idrætslærer og eleverne længere tid til at lære det valgte indhold og tema. 

Til de skoler/lærere og pædagoger som ønsker mere fokus på evt. bevægelse eller idræt afholder vi også en række temadage. På temadagene får du og dine kolleger praksisnær inspiration, som kan være med til at opkvalificere jeres brug af didaktiske og pædagogiske redskaber i bevægelse og idrætsfaget


Fra idrætsundervisning til 9. klasse prøven i idræt – og omvendt!

 Download Giv kernefagligheden en retning – gennem brug af læremidler

Download  Temabaseret idrætsundervisning – hvordan kan temaer berige idrætsundervisningen?

 Download Kropsbasis – hvad, hvorfor, hvordan, gør og forstår vi det på vores skole?

 Download 


Didaktiske plakater

Erfaringerne fra de foregående år med 9. klasse prøver i idræt har vist, at idræts-
didaktiske modeller kan være med til at styrke den mundtlige og refleksive dimen-
sion i såvel den daglige idrætsundervisning samt til 9. klasse idrætsprøven for 
'både idrætslærere og elever. Plakaterne kan med fordel bruges som et planlæg-
nings-, arbejds- og evalueringsredskab.
Download
Atletik Løb, spring og kast

Download
Temabaseret Idrætsundervisning
Download
Spilkvalitetsmodellen
Download
Spilhjulet

Download
Fysisk træning

Download
Boldbasis og boldspil

Download
Kropsbasis

Download
Dansehjul

Download
Dans og udtryk

Download
Redskabsaktiviteter

Vil du købe plakaterne?

Praktisk information ang. plakaterne:

A3 (297x420mm)

Tryk på begge sider (forside = modellen og bagside = forklaring til modellens teori og anvendelse)

Er laminerede, hvilket gør dem brugbare både ude og inde I mailen informeres om skolens navn, adresse, ean. nr., kontaktperson.

Prisen er 200 kr. for 10 stk. laminerede plakater.  for 200 kr.